3 tips van een expert voor een succesvolle re-integratie in spoor 2.
re-integreren met reuma

Re-integreren in spoor 2 met reuma: 3 tips van een expert

Toen ik zelf op het punt stond om een re-integratiebureau te kiezen voor mijn spoor 2 traject, kwam ik al snel bij Rob Alberigs uit. Samen met zijn collega’s werkt hij vanuit ReflektHRA en begeleidt hij onder andere werknemers in hun re-integratie in het spoor 2 traject. Na een verkennend gesprek, was het voor mij dan ook direct duidelijk dat hij mij het beste hierin kon begeleiden. Twintig jaar werkzaam in het vak, heeft hij een bulk aan kennis en ervaring. En in al die jaren heeft hij veel voorbij zien komen en geleerd. Ook nu, in deze onstuimige periode door corona, heeft hij het nog steeds heel druk. Desondanks maakte hij graag tijd vrij in zijn agenda om een aantal tips te delen voor ReumaLeeft. Tips over hoe je kunt voorkomen dat je re-integratie bij ziekte stagneert, maar ook tips hoe jij kunt voldoen aan het re-integratie protocol overeenstemmend met de Wet betering poortwachter. In deze blog vindt je 3 van zijn meest waardevolle tips hierover terug, zodat ook jij een succesvolle re-integratie in je spoor 2 traject kunt hebben!

1. Zoek altijd de verbinding met je werkgever

Gedurende het verloop van je re-integratietraject, dien jij als werknemer samen met alle betrokken partijen met heel veel zaken rekening te houden. En dit komt allemaal nog eens bovenop je eigen activiteiten gericht op je herstel en / of acceptatie van je ziektebeeld. Deze twee processen lopen dan ook vaak naast elkaar, maar zijn ook met elkaar verbonden. Het kan dan soms voelen dat het hele re-integratieproces erg zakelijk is en je emotionele proces uit het oog verloren wordt. Daarbovenop heeft beeldvorming hier ook nog eens invloed op. Er kan onbewust snel een bepaald beeld over jouw gevormd worden, die zeker niet altijd overeenkomt met je daadwerkelijk klachten.

Rob Alberigs in zijn kantoor in Maastricht

Het is daarom van belang om altijd in verbinding te blijven staan met je werkgever. Ga dan ook iedere keer met een open houding het gesprek aan met je werkgever, aldus Rob. Je hebt als werknemer namelijk ook een verantwoordelijkheid om mee te werken in je re-integratietraject. Door in gesprek te blijven, laat je dan ook zien dat je dit doet.

2. De rol van de bedrijfsarts is heel belangrijk

Tijdens je re-integratietraject bepaald de bedrijfsarts welke werkmogelijkheden er voor jou nog zijn. Daarnaast beoordeelt hij je belastbaar qua taken en uren. Waarbij ook een advies wordt uitgebracht over hoe jij inzicht kunt krijgen in deze belastbaarheid en hoe je ze op verantwoorde wijze kunt opbouwen. De bedrijfsarts is dan ook een waardevolle adviseur voor jou en je werkgever tijdens je re-integratie bij ziekte. Want op basis van zijn advies, bepalen jullie welke re-integratieactiviteiten er uiteindelijk ingezet gaan worden.

Daarnaast dient het re-integratietraject te voldoen aan de regels in de Wet verbetering poortwachter. In deze wet staat namelijk beschreven waaraan de re-integratie inspanningen van onder andere je werkgever, jezelf en je arbodienst moeten voldoen. Het is als ware een soort re-integratieprotocol waaraan iedereen zich moet houden. In deze wet wordt tevens de maximale duur van je re-integratietraject beschreven, namelijk 104 weken. Indien jij aan het einde van deze periode nog steeds dusdanig ziek bent dat je niet of gedeeltelijk kunt werken, kun je een WIA-uitkering aanvragen. Voordat een beoordeling van de WIA-uitkering plaatsvindt, beoordeeld het UWV eerst of je re-integratietraject gedurende de afgelopen 104 weken adequaat is uitgevoerd. Is dit niet het geval, kan je werkgever een sanctie krijgen en kan het re-integratietraject bij je werkgever verlengd worden.

In de loop van 2021 zullen de bevinden en de adviezen van je bedrijfsarts bij deze beoordeling heel belangrijk gaan worden. Dit houdt in dat een verzekeringsarts niet meer de adviezen van de bedrijfsarts gaat toetsen. De arbeidsdeskundige oordeelt alleen nog of het geheel aan re-integratieactiviteiten in lijn is met het advies van de bedrijfsarts. Is dit het geval én wordt op inhoud van de re-integratieactiviteiten beoordeeld dat deze ook adequaat bevonden zijn, kan de beoordeling van de WIA-uitkering door de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige eindelijk gaan plaatsvinden.

De adviezen van je bedrijfsarts bepalen dus niet alleen de richting van je re-integratietraject, maar zijn ook nog eens belangrijk in de beoordeling van het UWV bij de aanvraag van de WIA-uitkering.

3. Je persoons- en zoekprofiel zijn heel belangrijk

Tijdens de bovenstaande beschreven re-integratiebeoordeling door het UWV, worden de re-integratie inspanningen dus ook op inhoud worden getoetst. En hierbij is het persoons- en zoekprofiel, opgesteld in je spoor 2 traject, heel belangrijk.

In het persoonsprofiel worden de verschillende aspecten van de zieke werknemer weergegeven. Denk hierbij aan een inventarisatie van de reeds opgedane arbeidservaring, reeds gevolgde scholing, ambities, belemmeringen en beperkingen, maar ook de persoonsgebonden kenmerken van de arbeidsongeschikte werknemer. Het persoonsprofiel is dus eigenlijk de uitgangspositie om werk te vinden, te verkrijgen en te behouden.

Het zoekprofiel beschrijft echter aan de hand van je arbeids- werving- en hervattingsmogelijkheden welke functies en werkzaamheden geschikt zouden moeten zijn voor de werknemer. Het profiel geeft dus het beoogde einddoel weer, gericht op een structurele werkhervatting in een geschikte functie buiten de eigen organisatie.

Tijdens de beoordeling bekijkt de arbeidsdeskundige of deze twee profielen (juist) zijn opgesteld en welke activiteiten er ingezet zijn geworden om het beoogde einddoel van het zoekprofiel te behalen. Indien het UWV van mening is dat sommige van deze activiteiten niet adequaat zijn uitgevoerd, kan je werkgever een sanctie krijgen. Als gevolg hiervan wordt de WIA-aanvraag niet verder in behandeling genomen en vindt er dus geen beoordeling plaats of jij hiervoor in aanmerking komt. Daarnaast zal het re-integratietraject met 52 weken bij je werkgever worden verlengd, totdat het UWV beoordeeld dat deze wel adequaat is.

In de praktijk ziet Rob echter regelmatig dat er een groot spanningsveld ontstaat tussen de opgestelde profielen en de beoordeling van het UWV hierop achteraf. Vaak zijn er (nog) zeer beperkte mogelijkheden van de werknemer als volgt van zijn actuele gezondheidstoestand. Maar beoordeeld het UWV dat de gedaan re-integratie inspanningen niet adequaat zijn geweest op basis van bovenstaande profielen.

Rob adviseert dan ook om goed te kijken naar de inhoudelijke beschrijving van zowel het persoons- als zoekprofiel. Naar aanleiding van deze profielen kunnen dan gerichte acties uitgezet worden. Blijkt echter dat de actuele gezondheid (tussentijds) van invloed is geweest op het wel of niet slagen van de voorgenomen acties, beschrijf dit dan duidelijk in een tussentijdse rapportage. Op deze manier maak je voor het UWV inzichtelijk waarom bepaalde acties niet of juist wel gelukt zijn.

3 tips toegepast in mijn eigen re-integratietraject

Al met al, heeft Rob Alberigs de bovenstaande tips ook in de loop van mijn eigen re-integratietraject toegepast. Hierdoor stagneerde mijn re-integratie activiteiten in spoor 2 niet en deed ik met veel vertrouwen de aanvraag van een WIA-uitkering bij het UWV. Gebruik deze tips dan ook in je eigen re-integratie bij ziekte, zodat ook jij succesvol re-integreert in je spoor 2 traject!

Meer weten?

Wil je meer weten over re-integreren met reuma? Of over weetjes over reuma? Misschien wil je wel meer weten over hoe het is om te leven met reuma? Dan zijn de volgende blogs voor jouw ook interessant!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.