re-integreren met reuma

Deze belangrijke verplichtingen moet je weten als je aan het re-integreren bent

Als je ziek bent van werk, heb je een aantal verplichtingen met betrekking tot je re-integratie. Zo moet je je bijvoorbeeld tijdig ziekmelden en aangeven hoelang het duurt eer je weer kunt gaan werken. Je hoeft niet te melden welke aandoening je hebt, waardoor je niet meer kan werken. Ben je langer dan zes weken ziek, wordt je opgeroepen voor een gesprek met de bedrijfsarts. Deze bekijkt welke aandoening je hebt en waarom je niet kan werken. De bedrijfsarts maakt een probleemanalyse voor je werkgever en geeft een advies over je inzetbaarheid. Daarnaast wordt er van jou en je werkgever verwacht dat jullie je maximaal inspannen om werkhervatting te bewerkstelligen. Dit binnen de grenzen van redelijkheid en tot een bevredigend resultaat.

Er zijn zo nog een tal van verplichtingen te benoemen waaraan jij en je werkgever moet voldoen. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter, het burgerlijk wetboek en de arbeidsomstandighedenwet. Maar welke zijn nu de belangrijkste tijdens je re-integratietraject, die je écht moet weten? Ik heb ze voor je allemaal in deze blog overzichtelijk op een rij gezet, zodat je dit niet zelf hoeft uit te zoeken!

Verplichtingen werknemer

Er worden enkele verplichtingen aan de werknemer opgelegd tijdens het re-integratietraject. Ik heb ze onder verdeeld in twee categorieën:

Herstel

Je bent als werknemer verplicht mee te werken aan je herstel. Je mag deze dan ook niet belemmeren of vertragen. Hierbij kan door de bedrijfsarts en je werkgever verlangd worden om een algemeen medisch geaccepteerde behandeling te gaan volgen. Je bent dan verplicht hieraan gehoor te geven. Je hebt dan wel keuze in de behandelende arts en het type van algemeen aanvaarde behandeling. Tevens moet de integriteit van je lichaam behouden blijven.

Meewerken aan re-integratie

Als de werknemer volgens de bedrijfsarts in staat is om te re-integreren, moet men hieraan meewerken. Dit houdt in dat de werknemer tijdens het re-integratietraject:

  1. een positieve, actieve en enige flexibele houding aan te neemt.
  2. zich houdt aan de voorschriften van de werkgever en de deskundige die hem begeleiden.
  3. meewerkt aan het opstellen van het Plan van Aanpak en de uitvoering hiervan.
  4. meewerkt aan de arbeidsovereenkomst of branche overeengekomen maatregelen ter bevordering van het herstel of re-integratie.
  5. meewerkt aan redelijke maatregelen die gericht zijn op het vergroten van zijn bekwaamheid, zoals een training of scholing.

Als de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie of aan zijn herstel, dan wordt van de werkgever verwacht dat hij maatregelen neemt om de medewerking te stimuleren. Denk hierbij aan het aanspreken van de werknemer, schriftelijk vastleggen, officieel berispen of het opschorten en/ of inhouden van het loon.

Verplichtingen werkgever

De werkgever heeft een aantal verplichtingen waaraan hij moet voldoen. Ik heb de belangrijkste onder verdeeld in de volgende categorieën.

Algemeen

De werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van zijn zieke werknemers. Hij moet zich hierbij verplicht laten bijstaan door een bedrijfsarts of een arbo dienst.

Passend werk

De werkgever is verplicht om passend werk binnen de organisatie aan te bieden of op te dragen aan de werknemer. Deze hoeft daar zelf niet op af te hoeven gaan. Het alleen attenderen op vacatures of kennismaken met een manager is niet genoeg. De werkgever moet actief op zoek en bemiddelen naar passend werk binnen de eigen organisatie voor de zieke werkgever.

Als de werknemer zelf een voorstel doet voor ander passend werkzaamheden binnen het bedrijf, moet de werkgever daar positief op reageren. Dit betekent dat afwijzing alleen kan plaatsvinden als de werkgever dit voldoende motiveert. Maar hij mag niet een andere werknemer ontslaan. Als er geen arbeidsplaatsen zijn of geen formatieruimte beschikbaar is, kan herplaatsing niet verlangd worden.

Financiering re-integratietraject

De kosten van de re-integratie worden gedragen door de werkgever. In bepaalde gevallen, kan hij gebruik maken van re-integratie instrumenten, zoals voorzieningen of begeleiding door een re-integratiebureau. Maar ook een bepaalde behandeling bij een arts, waardoor de re-integratie bevordert wordt, dient de werkgever te financieren. Hierbij zijn de vergoedingen door een door de werkgever afgesloten verzekeringen voorliggend. Maar ook verzekeringen die de werknemer heeft afgesloten, zoals een bepaalde behandeling die door de ziektekostenverzekering vergoedt wordt.

Realiseren voorzieningen

Indien werkhervatting in spoor 1 en 2 alleen mogelijk is middels een voorziening of aanpassing van de werkzaamheden, dient de werkgever deze te realiseren. De werkgever kan een werkplek onderzoek laten doen of kan zich laten adviseren door de bedrijfsarts bij het inzetten van de juiste voorzieningen of aanpassingen. Voorbeelden van ingezette voorzieningen en aanpassingen kun je vinden in deze blog.

Opleidingen

Indien een functie passend te maken is, door een kortdurende training of scholing, dient de werkgever deze aan de werknemer aan te bieden. De werknemer is verplicht deze dan ook aan te nemen. Het gaat hier in de regel om trainingen of opleidingen van ongeveer 6 maanden.

Meer weten?

Wil je meer weten over re-integreren, reuma of mijn persoonlijk verhaal? Dan zijn onderstaande blogs wellicht ook interessant. Daarnaast kun je me ook volgen via Facebook, Instagram of Linkedin voor updates over nieuwe blogs, mijn persoonlijk verhaal en tips en adviezen over leven en re-integreren met reuma.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.