Re-integreren met reuma: de do's en don'ts eerstejaarsevaluatie.
re-integreren met reuma

Ziekteverzuim met reuma: de do’s en don’ts van je eerstejaarsevaluatie

Werken met reuma kan soms best wel een uitdaging zijn. Maar kunnen blijven werken met reuma is eigenlijk heel belangrijk. Het maakt je namelijk gelukkiger, je bent financieel onafhankelijk én het geeft je een gevoel van eigenwaarde. Het kan daarnaast een positief effect hebben op je herstel. Je uiteindelijk ziek melden doe je dan ook niet zomaar, want kunnen blijven werken geeft je ontzettend veel voordelen. Maar als je dan eenmaal met reuma verzuimt, is het vaak ook weer lastig om snel weer terug te komen. Eén jaar re-integreren gaat dan ook snel voorbij. En na die 52 weken ziekteverzuim, moeten jij en je werkgever verplicht terugblikken op de re-integratieactiviteiten die jullie in het eerste ziektejaar gedaan hebben. Een heel belangrijk moment in je ziekteverzuim, want tijdens deze evaluatie kunnen vaak beslissende keuzes gemaakt worden die invloed hebben op de rest van je re-integratietraject en de uiteindelijk aanvraag van de WIA uitkering. Het is dan ook van groot belang om dan te weten wat je juist wel en juist niet moet doen! In deze blog geef ik je deze do’s en don’ts, zodat je zonder stress die eerstejaarsevaluatie in kunt gaan!

Advies bedrijfsarts

Voorafgaand aan de evaluatie vraagt je werkgever altijd een medisch advies aan de bedrijfsarts. De arts zal dan in het regulier contact voorafgaand aan de evaluatie je huidige medische situatie evalueren. Hij zal samen met jouw de functionelemogelijkhedenlijst nalopen en de beperkingen en mogelijkheden die jij aangeeft op een rij zetten. Op basis hiervan geeft de bedrijfsarts een advies over een mogelijke opbouw in werkhervatting en je duurzame inzetbaarheid na volledige hervatting. Ook geeft hij aan wat de kans is dat je weer volledig kan herstellen en de verwachting of je je eigen werk nog kunt hervatten of dat je beter ander werk kunt gaan doen. Tot slot mag hij ook een advies geven over de diagnostiek en/of effectiviteit van de voorgeschreven behandelingen door de huisarts of medisch specialist. Bij een onvoldoende diagnostiek, effectiviteit van de behandeling of voorgang in herstel kan de bedrijfsarts adviseren om door te verwijzen naar een andere behandelaar.

De do’s

Bereidt je voorafgaand aan dit gesprek goed voor. Gebruik de functionelemogelijkhedenlijst om na te gaan wat je wel en niet kan en bedenk bij elke beperking een voorbeeld. Loop op deze manier de lijst structureel na. Bedenk hoe je dag eruit ziet en gebruik hierbij ook voorbeelden.

Bedenk daarnaast welke behandelingen je op dit moment volgt. Zijn ze effectief? Zo nee, hoelang hebben ze nodig om effectief te zijn? Vaak zie je vooral bij biologicals dat deze minimaal drie tot zes maanden nodig hebben om goed te kunnen werken. Wat voor een invloed heeft dit op je werk? Vooral ook de bijwerkingen? Kun je hier nog iets aan doen?

De don’ts

Ga niet zomaar akkoord met hetgeen besproken is. Vraag duidelijk aan de bedrijfsarts wat de conclusie is betreft de belastbaarheid, kans op werkhervatting en duurzaam herstel. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten voor hoeveel uren jij nog kan werken volgens de bedrijfsarts. Ben je het niet eens met de conclusie van de bedrijfsarts? Laat dit vastleggen in het verslag.

De arbeidsdeskundige

Hoewel het niet verplicht is, zie je in de praktijk vaak dat de werkgever naar aanleiding van het advies van de bedrijfsarts een advies vraagt aan een arbeidsdeskundige. Deze evalueert de re-integratieactiviteiten van het afgelopen jaar, en brengt de mogelijkheden qua werkhervatting in eigen functie of een andere functie in beeld. De arbeidsdeskundige zal voor dit onderzoek eerst in gesprek gaan met p&o consulent van het bedrijf om inzicht te krijgen in jou functie en andere functies binnen het bedrijf. Ook bekijkt hij wat de mogelijkheden zijn binnen de functie of het bedrijf qua eventuele aanpassingen.

Dit gesprek zul je samen met je werkgever voeren. De arbeidsdeskundige zal van tevoren je CV vragen en op basis van het advies van de bedrijfsarts je beperkingen nog eens doorlopen. Alleen nu wordt meer gekeken wat deze beperkingen betekenen voor je functies, andere functies in het bedrijf of functies in een andere organisatie. Op basis van je arbeidsverleden, opleidingsniveau, beperkingen, mogelijkheden en de aantal uren dat je nog kan werken brengt de arbeidsdeskundige een advies uit over je re-integratiemogelijkheden.

De Do’s

Bedenk van te voren goed aan de hand van het advies van de bedrijfsarts wat dit betekend voor je eigen werk. Wat kun je niet meer? Welke taken kun je misschien aangepast doen? Of zijn er andere functies binnen het bedrijf die je wel nog zou kunnen uitvoeren? En als er taken zijn die je nu niet meer kan, zou dit in de toekomst wel kunnen? Kortom, bedenk zelf al zoveel mogelijke oplossingen die ervoor zouden kunnen zorgen dat jij kunt blijven werken. Deze oplossingen kun je in drie niveaus opsplitsen: eigen kracht, sociaal netwerk en organisatie. Wil je meer weten over hoe je je met deze drie niveau kunt voorbereiden? Lees hierover meer in deze blog!

De Don’ts

Is er na een jaar weinig tot geen vooruitgang in werkhervatting naar eigen werk of ander werk binnen je eigen organisatie en ziet het erna uit dat dit ook niet binnen korte termijn gaat gebeuren, zal een arbeidsdeskundige altijd naast een spoor 1 traject ook een spoor 2 traject adviseren. Hierbij kan je werkgever besluiten dit zelf te doen of een re-integratiebureau in te huren die je hierbij helpt. Wat je hierbij vooral niet moet doen is je werkgever blindelings volgen. Als jij vind dat je beter geholpen wordt met begeleiding door een re-integratiebureau dan door de werkgever zelf, mag je dit aangeven. De werkgever is dan verplicht om toch een bureau in te huren. Ondanks dat de werkgever de kosten voor deze begeleiding op zich moet nemen, betekent dit niet dat je geen keuze hebt in welk re-integratiebureau je begeleidt. Jij mag kiezen door wie je je laat begeleiden hierin. Doe eerst een oriënterend gesprek met het bureau en kijk of het voor jou goed voelt. Zo niet, ga met een ander bureau in gesprek!

Bijstelling Plan van Aanpak

Naar aanleiding van het advies van de bedrijfsarts en de conclusies die tijdens het gesprek met de arbeidsdeskundige genomen, pas je samen met je werkgever het plan van aanpak aan. Daarnaast vult de werkgever ook nog het formulier eerstejaarsevaluatie van het UWV in en stuurt dit naar je door voor akkoord.

De Do’s

Laat altijd zien dat je je voor de 100% inzet voor je re-integratie. Als werknemer ben je namelijk verplicht er alles aan te doen om herstel te bevorderen en mee te denken met de bedrijfsarts en andere arboprofessionals als de arbeidsdeskundige. Tevens moet je je ten alle tijden houden aan de afspraken die in het plan van aanpak zijn gemaakt en eventueel passend werk ervaren. Houdt je je niet aan deze regels, dan kan dit gevolgen hebben voor de aanvraag van de WIA-uitkering bij het UWV. Deze beoordeeld namelijk eerst of jij je voldoende hebt ingezet voor de re-integratie. Komen ze tot de conclusie dat je dit niet hebt gedaan, dan kunnen ze je een sanctie opleggen. Wil je meer weten wat de verplichtingen zijn van tijdens de re-integratie? Lees dan deze blog.

De Don’ts

Als je tijdens het gesprek met je werkgever (en eventueel de arbeidsdeskundige) blijkt dat jullie geen overeenstemming kunnen vinden in het eindoordeel of over de ingezette re-integratieactiviteiten, ga dan niet in discussie. Blijf open communiceren en vraag voor objectief advies een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Vraag je deze zelf aan, krijg jij de rekening van het UWV. Maar vraagt je werkgever dit oordeel aan, mag hij de kosten betalen. Wil je meer weten over het deskundigenoordeel, lees dan hier!

Eerstejaarsevaluatie is verplicht

Jij en je werkgever zijn dus verplicht om tussen week 46 en week 52 om je re-integratietraject van het eerste jaar te evalueren. Gebeurt dit niet of te laat dan kan het UWV bij de aanvraag van de WIA-uitkering besluiten dat je werkgever verplicht je loon moet doorbetalen tot nadere orde.

Let dus goed op dat dit op tijd gebeurt, want als je werkgever je loon moet blijven doorbetalen kun jij geen WIA-uitkering aanvragen.

Al met al, is een eerstejaarsevaluatie een belangrijk moment in je re-integratietraject. Aangezien het altijd wel even duurt eer je reumamedicatie goed is ingesteld, komt deze evaluatie al heel snel. Zorg er dan ook voor dat je goed voorbereidt naar het gesprek van de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige gaat en dat je samen met je werkgever een naar tevreden bijstelling van het plan van aanpak kunt maken!

Meer weten?

Wil je meer weten over werken en re-integreren met reuma? Of wil je meer informatie over ontstekingsreuma of over hoe ik leef met reuma? Dan zijn onderstaande blogs wellicht ook voor jou interessant!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.