De SOS hulpgids bij re-integreren met reuma.
Afgekeurd worden met reuma, re-integreren met reuma

De SOS hulpgids bij ziek melden met reuma

Als je werkt en je hebt ook nog reuma, kan het zomaar gebeuren dat je op een gegeven moment dusdanig beperkt bent dat je je volledig ziek moet melden. Wanneer je langdurig verzuimt, kom je in een heel proces van wet- en regelgeving en procedures. Dit proces kan soms best complex zijn. Naast je eigen ziekteproces zijn er namelijk ook nog verschillende wetten, partijen en belangen bij je ziekteverzuim betrokken. Vanaf het tweede jaar kun je hierin ondersteuning krijgen van een re-integratiebureau, die je wegwijs maakt in het hele proces. Maar het eerste jaar sta je er vaak alleen voor en dan is het soms best knap lastig om te weten wat voor een gevolgen sommige keuzes in het proces zullen hebben. Maar je staat er niet alleen voor! Om je in dat eerste jaar te helpen heb ik namelijk een SOS hulpgids voor je. Deze gids is het begin van je ziekteverzuim, de basis. Een gids waarin kort de procedure is uitgelegd en waar je op moet letten. Een gids die het begin is van nog meer informatie die je kunt gebruiken bij re-integreren met reuma! Maak er gebruik van!

Wat is het verschil tussen re-integeren en het re-integratieproces?

Voordat ik uitleg welke wet- en regelgeving betrokken zijn in je re-integratie, leg ik eerst uit wat nu het verschil is tussen re-integeren en het re-integratieproces. Want deze termen zullen in je ziekteverzuim veel door elkaar gebruik gaan worden en het is dan heel handig om te weten wat men hier dan nu precies mee bedoelt.

Re-integreren heeft betrekking op het herstel van arbeidsparticipatie, dan wel een geslaagde werkhervatting of terugkeer naar werk (Miedema & Engels, 2016).

Het re-integratieproces verwijst naar alle inspanningen en activiteiten die gericht zijn op het bereiken van arbeidsparticipatie. Het re-integratieproces valt dan ook onder het re-integreren (Miedema & Engels, 2016).

De wet- en regelgeving

Wat re-integeren complex maakt is dat er veel verschillende wet- en regelgevingen bij betrokken zijn en daardoor ik veel verschillende procedures en partijen. De volgende wetten zijn het meest van belang als jij vanuit een arbeidscontract bij een werkgever verzuimt van werk.

Arbeidsomstandighedenwet

Deze wet schrijft voor dat een werkgever in het re-integratieproces zich moet laten ondersteunen door een geregistreerde bedrijfsarts of een gecertificeerde verzuimbedrijf. Zo een verzuimbedrijf kan dus ook een arbodienst zijn, maar mag ook een ander gespecialiseerde bedrijf zijn. Zolang hier maar een gecertificeerde bedrijfsarts werkt.

Daarnaast heeft je werkgever conform deze wet de verplichting om eventuele aanpassingen in je arbeidsomstandigheden te doen, als dit voor jouw noodzakelijk is om weer te kunnen hervatten met werk.

Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte

Deze wet bepaalt dat je werkgever verplicht is om gedurende twee jaar het loon van de zieke werknemer door te betalen bij ziekteverzuim. In het eerste jaar moet dit minimaal 70% zijn van je loon. En deze mag niet onder het minimumloon uitkomen. Echter, in de praktijk zie je vaak dat op grond van een CAO of arbeidsovereenkomst in het eerste jaar toch nog 100% wordt uitbetaald. Check dan ook deze documenten, om te kijken hoe dit bij jouw zit.

In het tweede jaar is dit juist andersom en mogen werkgevers maximaal 70% van je loon betalen en mag die juist wel onder het minimumloon uitkomen. In de CAO of arbeidsovereenkomst kun je vinden hoe dat bij jouw geregeld is.

Na twee jaar heeft je werkgever geen loondoorbetalingsverplichting meer en kun je een WIA uitkering aanvragen. Het UWV beoordeeld echter eerst of je werkgever aan alle re-integratieverplichtingen conform de wetten heeft voldaan. Anders kan hij een sanctie krijgen, zoals het verplicht doorbetalen van het loon totdat wel aan deze verplichtingen voldaan zijn.

Wet Verbetering Poortwachter

Om te kunnen beoordelen of jij en je werkgever er alles aan gedaan hebben om weer te kunnen werken, is de Poortwachterswet opgericht. Hierin zijn regels vastgelegd, waaraan jij en je werkgever moeten voldoen. Wil je weten welke regels dit zijn? Lees dan deze blog!

Belangrijkere termijnen en documenten

Je werkgever en jij hebben dus een aantal verplichtingen waaraan moet voldoen in je re-integratie. Worden deze verplichtingen niet goed uitgevoerd heeft dat uiteindelijk invloed op je WIA uitkering, als je langer dan 2 jaar ziek bent. Maar het kan ook gevolgen hebben voor je werkgever, die een sanctie of boete riskeert als hij hieraan niet voldoet.

Gelukkig is dit alles vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. En hierin zijn een aantal termijnen en documenten enorm van belang om te voldoen aan die beoordeling van het UWV.

Stroomschema verzuimproces Wet Verbetering Poortwachter (Miedema & Engels, 2016)

Probleemanalyse

Na 6 weken verzuim dient de bedrijfsarts een probleemanalyse op te stellen. Vanwege (medische) privacy mag de bedrijfsarts hierbij nooit de werkgever inlichten over de klachten, ziekte, voorgeschreven medicijnen en behandelingen. In de probleemanalyse dienen de volgende punten voor te komen: welke beperkingen er zijn bij het uitvoeren van het werk, de prognose voor herstel, hoe groot de kans is op volledig herstel, wanneer verwacht wordt dat je weer je eigen of ander werk kunt hervatten, welke mogelijkheden je op korte en lange termijn hebt, advies over interventies die kunnen worden ingezet om je re-integratie te bevorderen, oordeel over de volledigheid van je diagnose en de effectiviteit van de behandelingen en indien nodig advies over een adequate behandelingstraject of het inschakelen van gespecialiseerde arboprofessionals.

Zijn er veranderingen in de medische situaties en dus ook in de belastbaarheid en mogelijkheden tot werkhervatting, dient de probleemanalyse bijgesteld te worden.

Plan van aanpak

Als uit de probleemanalyse van de bedrijfsarts blijkt dat je voorlopig nog niet instaat bent om te werken en dus langdurig gaat verzuimen, dient er na 8 weken een plan van aanpak opgesteld te worden. Deze stelt je werkgever samen met jouw op. Het initiatief ligt hierbij dan ook bij je werkgever. In dit document leggen jullie vast welke afspraken er zijn over de te ondernemen acties om de mogelijkheden tot werken te vergroten. Ook het einddoel dient beschreven te worden en aanpassingen die eventueel nodig zijn om dit te bereiken, Daarnaast dient ook duidelijk te zijn wie de casemanager is van je re-integratietraject. Tot slot, moet er een duidelijke planning van overleg tussen de werkgever en jij (minimaal eens per zes weken) beschreven zijn.

Het plan van aanpak dient regelmatig (eens in de 6 weken) geëvalueerd te worden en eventueel aangepast. Het is dus geen statisch document.

Eerstejaarsevaluatie

Na 52 weken ziekteverzuim dient er een verplichte eerstejaarevaluatie plaatst te vinden. Hierbij maakt de bedrijfsarts een advies over mogelijke terugkeer naar werk en wordt er een arbeidsdeskundige advies gevraagd om te kijken welke re-integratiemogelijkheden er nog zijn. Met dit document kun je samen met je werkgever terugblikken en explicitiet de vraag onder ogen zien op de re-integratie nog op de goede weg zit. Dit is dus vaak het moment om de re-integratie bij te stellen en andere middelen in te zetten.

Zijn je werkgever en jij het er echter niet met elkaar eens over de ingeslagen weg, kunnen jullie een deskundigenoordeel vragen bij het UWV. Deze beoordeeld dan of jullie op de goede weg zitten in je re-integratie. Als je werkgever hem aanvraagt, betaalt hij dit oordeel. Maar ook jij kunt hem aanvragen, je moet hem dan wel zelf betalen.

Het UWV heeft modelformulieren te beschikking die jullie kunnen gebruiken in dit proces. Zo weten jullie zeker dat er aan alle verplichtingen gedaan wordt en blijft het re-integratieproces ook overzichtelijk.

De sporen

In je re-integratie zal je vaak de termen spoor 1 en spoor 2 horen. Wat deze betekenen en waarom deze belangrijk zijn in je re-integratieproces kun je lezen in deze blog!

Meer weten?

Wil je meer weten over re-integreren of werken met reuma? Of zoek je tips over leven met reuma? Dan zijn onderstaande blogs ook voor jouw interessant!

Bronnen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.