Re-integreren met reuma: 9 tips voor je plan van aanpak
re-integreren met reuma

Re-integreren met reuma: 9 tips voor je plan van aanpak

Als je langdurige verzuimd van werk als volgt van je reuma, kom je in het stramien van de Wet Verbetering Poortwachter terecht. Dit houdt in dat je vrij snel opgeroepen wordt door de bedrijfsarts voor een afspraak en dat deze in week 6 van je verzuim een probleemanalyse maakt van je situatie. Als hieruit blijkt dat je vanwege je ziekte of beperking voorlopig je werk niet kunt uitvoeren, dan is je werkgever verplicht om samen met jouw uiterlijke in de 8ste week van je verzuim een plan van aanpak op te stellen. Dit wordt ook wel je re-integratieplan genoemd. Het initiatief voor het opstellen van dit plan van aanpak ligt altijd bij je werkgever en dient altijd met jouw besproken te worden. Uiteindelijk dienen jullie allebei akkoord te zijn met de afspraken in het plan! Het plan van aanpak is dan ook een heel belangrijk document in je re-integratie. Want het bepaald niet alleen de koers, maar ook het uiteindelijk einddoel van je re-integratietraject. Het is dan ook een niet statisch document en kan elk moment bijgesteld worden. En aangezien het document bij de aanvraag van je WIA uitkering meegenomen wordt in de beoordeling of jij een uitkering krijgt, is het dus dubbel zo belangrijk om te weten wat er sowieso in moet staan! In deze blog geef ik je dan ook DE 9 onderdelen die altijd in je plan van aanpak moeten staan mét handige tips!

1. De belangrijkste punten van de probleemanalyse

De bedrijfsarts maakt in de 6de week van je re-integratie een probleemanalyse. Deze probleemanalyse kan gedurende je re-integratie bijgesteld worden. Op basis van het advies welke in deze probleemanalyse staat, wordt het plan van aanpak gemaakt. De probleemanalyse is dan ook als ware een leidraad voor je plan van aanpak. In het plan van aanpak dienen dan ook de belangrijkste punten van de probleemanalyse terug te komen. Deze zijn:

 1. Hoe groot de kans is op volledig herstel. Oftewel wat gaat het einddoel worden van je re-integratie?
 2. Wanneer de bedrijfsarts verwacht dat je je eigen werk of ander werk kunt gaan hervatten. Oftewel: wanneer kan dit einddoel behaald worden?
 3. Welke structurele mogelijkheden je op de korte termijn hebt. Denk dan aan een advies over een mogelijke opbouw in werkhervatting. Maar ook welke mogelijkheden je op de lange termijn hebt. Dus je duurzame inzetbaarheid na volledige hervatting. Kun jij als jij volledig terug bent in je werkt, dit ook volhouden?
 4. Advies over mogelijke interventies die ingezet kunnen worden om de re-integratie te bevorderen. Dit kunnen interventies zijn als aanpassingen in werk, een opleiding volgen of inzet van medische of arbeidsgerelateerde interventies.

Tip!

De probleemanalyse vormt dus een belangrijke basis voor je re-integratietraject. Ga dan ook goed voorbereidt op gesprek naar de bedrijfsarts. In deze blog help ik je in 4 stappen volledig voorbereidt naar de bedrijfsarts te gaan!

2. Wat je nog wel en niet kan

Zoals reeds beschreven geeft de bedrijfsarts in zijn advies aan wat je arbeidsmogelijkheden nog zijn. Dit betekent dat hij aangeeft wat je wel nog kan en wat je niet kan in je functie of in een andere functie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld dat je door ochtendstijfheid niet instaat bent om voor 10 uur aan je werk te beginnen. De bedrijfsarts kan dan vermelden dat je niet binnen de normale werktijden je werk kunt doen, maar dat je wel later kunt beginnen.

Tip!

Is er ondanks het advies van de bedrijfsarts nog steeds niet duidelijk wat je wel en niet kan? Of wat dit betekent voor je functie? Dan kan je werkgever hierover advies vragen aan een arbeidsdeskundige. Die is namelijk gespecialiseerd om de vertaalslag te maken tussen de medische beperkingen en de functionele beperkingen in je werk. Je werkgever is degene die dit advies betaalt.

3. Het einddoel van de re-integratie

In je plan van aanpak dient ten alle tijde het einddoel van je re-integratie vermeld te worden. Dit kunnen zeven soorten doelen zijn:

 1. Terugkeer naar eigen werk
 2. Gedeeltelijke terugkeer in eigen werk
 3. Terugkeer naar eigen aangepast werk
 4. Terugkeer naar ander werk werd binnen de eigen organisatie
 5. Gedeeltelijke terugkeer in ander werk binnen de eigen organisatie
 6. (Gedeeltelijke) terugkeer naar ander werk buiten de organisatie / bij een andere werkgever
 7. Ander einddoel dan het advies van de bedrijfsarts, namelijk…

Tip!

De basis voor het einddoel is altijd het advies van de bedrijfsarts, tenzij je hiervan afwijkt. Deze moet dan duidelijk benoemd worden onder punt zeven. Bedenk wel dat afwijken van het advies van de bedrijfsarts heel goed beargumenteerd dient te worden. Vraag je na 2 jaar uiteindelijk een WIA uitkering aan, dan beoordeeld het UWV de gedane re-integratie inspanningen. Zijn jullie zonder goede reden afgeweken van het einddoel welke door de bedrijfsarts is geadviseerd? Dan kan het zijn dat je werkgever een boete krijgt en het re-integratietraject bij de werkgever eerst nog verlengd wordt tot nader orde. Twijfel je over het advies van de bedrijfsarts en kom je er met een open gesprek samen niet eruit? Dan kun je twee dingen doen: een second opinion aanvragen. Dit kun je doen via de arbodienst. De kosten hiervan zijn altijd voor rekening van de werkgever. Het andere wat je kunt doen, en wat meestal de voorkeur geniet, is een deskundige oordeel aanvragen bij het UWV. Het UWV beoordeeld dan of het advies van de bedrijfsarts en de re-integratie inspanningen op de goede weg zijn. En hier geldt: wie hem aanvraagt betaald de rekening!

Daarnaast is een werkgever altijd verplicht om te blijven kijken én te blijven proberen dat jij terug kunt keren naar je eigen werk. In de praktijk zie je dan ook in de meeste casussen dat het einddoel altijd terugkeer (al dan niet aangepast of gedeeltelijk) in eigen werk zal zijn. Wil je hier meer over weten? Dan vindt je in deze blog meer informatie en tips hierover terug!

4. De activiteiten om het einddoel te bereiken

In de probleemanalyse van de bedrijfsarts of het advies van de arbodienst kun je terugvinden welke interventies geadviseerd worden om het einddoel te bereiken. De activiteiten kunnen worden ingedeeld in de volgende taak gebieden:

 1. Arbeidsinhoud
 2. Arbeidsomstandigheden
 3. Arbeidsvoorwaarden
 4. Arbeidsverhoudingen
 5. Sociaal medische zaken
 6. Overige activiteiten

Willen jullie afwijken van het advies van de bedrijfsarts? Dan moet ook dit goed gemotiveerd worden!

Tip!

Benieuwd welke interventies en aanpassingen in je werk bij reuma het meest bewezen effectief zijn om je werk vol te kunnen blijven houden? Lees dan deze blog! Hierin worden de meest belangrijke aanpassingen in je werkinhoud, voorwaarden en arbeidsverhoudingen benoemd!

5. de planning van de re-integratie activiteiten

Nadat jullie de activiteiten duidelijk hebben is het belangrijk om hier een planning bij te maken. In deze planning moet duidelijk naar voren komen wie wat doet en binnen welk tijdsbestek.

Tip!

Het is belangrijk om te weten wie je verzuimcoördinator is. In sommige organisaties is dit de manager zelf. Maar dit kan ook een casemanager zijn van de arbodienst. De verzuimcoördinator is verantwoordelijk om de voortgang van je re-integratie te bewaken en kan dan ook bijstellen als men dit nodig vindt. Heb dus altijd duidelijk met wie je het plan van aanpak en de planning maakt. Is dit je leidinggevende, maar heeft die niet de regie over je re-integratietraject? Zorg er dan voor dat degene die dit wel is, erbij betrokken wordt!

6. Werkaanpassingen

Wellicht zijn er ook aanpassingen nodig in je werkomgeving. Denk hierbij aan een aangepaste stoel of bureau. Meer informatie en tips vindt je in hier!

Tip!

Leg in het plan van aanpak vast welke aanpassingen jij nodig hebt, wie deze aanvraagt en binnen welk termijn. Zo is duidelijk wat er van jou en je werkgever verwacht wordt in het regelen van deze aanpassingen. En kun je de werkgever ook aanspreken, als hij een aanpassing niet binnen een bepaalde termijn heeft geregeld.

7. Welke arbodienst of bedrijfsarts jullie ondersteunt

In het plan van aanpak dient altijd vermeld te worden welke arbodienst of bedrijfsarts jullie ondersteunt.

Tip!

Ondersteunt een arbodienst jullie in het re-integratietraject? Vermeldt dan ook altijd de naam van de bedrijfsarts die de probleemanalyse heeft gemaakt!

8. De casemanager die de re-integratie coördineert en aanstuurt

Vermeldt daarnaast altijd wie de verzuimcoördinator is van je re-integratietraject.

Tip!

De verzuimcoördinator is de spil in het web van je re-integratie. Deze stelt met jouw en je werkgever het plan van aanpak op en overlegt met de bedrijfsarts en personeelszaken over de stand van zaken. Super belangrijk dus om te weten wie dit voor jouw in je traject is!

9. Hoe vaak jullie bij elkaar komen om te overleggen

Geef tot slot, altijd in je plan van aanpak een planning weer van de overleggen die jij en je werkgever met elkaar hebben. Dit moet minimaal 1 keer in de 6 weken zijn.

Tip!

Indien in een dergelijk overleg blijkt dat er veranderingen zijn met hetgeen beschreven is in het plan van aanpak, dan stel deze bij! Pas het plan van aanpak aan conform de nieuwe afspraken en zorg dat jullie beiden deze opnieuw ondertekenen.

Wanneer plan van aanpak niet nodig?

In sommige gevallen is een plan van aanpak niet nodig. Bijvoorbeeld als duidelijk is dat je niet lang zal verzuimen. Ben je bijvoorbeeld binnen zes weken weer aan het werk, dan hoeft er geen plan gemaakt te worden. Maar er is ook geen plan van aanpak nodig als je bijvoorbeeld dusdanig ziek bent dat je duidelijk niet meer kunt werken. Dat laatste kan alleen beoordeeld worden door een bedrijfsarts!

Jouw visie: altijd meewerken!

Al met al, moet het plan van aanpak aan veel punten voldoen. En bedenk dat het initiatief van het plan van aanpak altijd bij de werkgever ligt en uiterlijk in de 8e week van je ziekteverzuim gemaakt moet zijn!

En onthoudt: een belangrijke verplichting in je re-integratie is dat je je ten alle tijden houdt aan de afspraken benoemd in het plan van aanpak. Doe je dat niet? Dan kan dit onder andere negatieve gevolgen hebben voor de WIA aanvraag die je na 2 jaar bij het UWV doet. Zorg er dan ook altijd voor dat je het eens bent met hetgeen in het plan van aanpak beschreven wordt en wat ervan jouw verwacht wordt!

Ben je het echter niet eens met hetgeen in het plan afgesproken is en kom je er met je werkgever er niet uit? Dan kun je altijd een deskundigenoordeel aanvragen!

Voorbeeld plan van aanpak

En wil je een voorbeeld van het plan van aanpak? Of wil je een format waarvan je zeker weet dat die alle belangrijke items bevat? Dan heeft het UWV standaard formats die je hiervoor kunt gebruiken! Zo weet je zeker dat in je plan van aanpak alle bovenstaande punten benoemd worden en jij en je werkgever aan alle verplichtingen voldoen die door het UWV gesteld worden.

Een voorbeeld plan van aanpak kun je hier downloaden of vindt je terug op de website van het UWV!

Meer weten?

Wil je meer weten over re-integreren met reuma en werken met reuma? Of wil je blogs lezen die diepgaande informatie geven over ontstekingsreuma? En wellicht vindt je het ook interessant om meer te weten over hoe het is om te leven met reuma? Dan zijn onderstaande blogs voor jouw ook interessant!

Bronnen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.